Müük on korraldatud kolmes etapis:

1. Broneerimine

Meelepärase krundi broneerimiseks teata huvist müügiesindajale. Suusõnaline broneering on tasuta ja kehtib kuni 10 päeva. Suusõnalist broneeringut kodulehel ei kajastata. Broneeringu tähtaega on võimalik pikendada vastavalt kokkuleppele müüjaga.

2. Võlaõiguslik leping (VÕL)

Sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik leping, mis eeldab 20% summa tasumist ostuhinnast. Leping kehtib kuni asjaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Enne võlaõigusliku lepingu sõlmimist lepitakse kokku kõik müügitingimused.

3. Asjaõiguslik leping (AÕL)

Sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa krundi hinnast.

Lepingu hinnas sisaldub

Liitumised tsentraalse vee, maagaasi, kanalisatsiooniga ja elektriga (liitumised kinnistu piirini).

Lepingu hinnas ei sisaldu

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv.
Võimalikud liitumised side- ja valveteenuse pakkujatega.

Võta meiega ühendust!