Iga kinnistul on liitumispunktid elektri- ja sidevõrguga, tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassidega, gaasivõrguga ning sadevete kanalisatsiooniga. Elurajooni sisesed teed saavad asfaltkatte ja varustatakse tänavavalgustusega.

Hinna sees on liitumised vee- ja kanalisatsioonitrassidega ning elektriga (liitumine 16A ).

Gaasi- ja sidetrasside liitumispunktid tuuakse krundi piirini, liitumise ja krundisisese trasside ehituse teostab iga kinnistuomanik ise.